Cum a luat naștere proiectul Spațiograf?

Proiectul Spațiograf înseamnă super echipa formată din Hajni Ilyes și Roxana Revin. Inițiativa de a pune bazele unui studio de design a venit de la Hajni, ea a avut primele idei, iar Roxana a răspuns pozitiv având încredere că vor reuși împreună și se vor bucura de mai mult succes, decât ar fi făcut-o în proiecte individuale. Le-a fost clar de la început că fac o echipă bună, se apreciază reciproc pentru profesionalismul pe care îl au și se completează astfel încât clienții  să primească cele mai bune rezultate. Pentru ele contează foarte mult ceea ce au reușit și continuă să construiască. Deși, uneori au perspective diferite, le este în avantaj atunci când privesc fiecare proiect din unghiuri diferite. Se întâlnesc în dorința de a se crește și asta le determină să deschidă mereu drumuri împreună.

 

Să cunoaștem echipa!

Hajni a fost norocoasă pentru că a știut încă de tânără ce își dorește să devină, iar în clasa a-10-a deja cunoștea tot ceea ce trebuia să facă pentru a avea o carieră în acest domeniu. Deși, a terminat un liceu cu mari bătăi de cap - mate-info bilingv franceză la Brașov s-a mutat apoi la București pentru facultate și a decis apoi să facă masterul în Florența. Știa deja că specializarea o va face în altă țară și în acest sens, după mult research și interviuri a ales orașul Renașterii. În ceea ce privește proiectele, aspectul pe care îl vede cel mai important este relația pe care a dezvoltat-o cu clientul. Crede mult într-o colaborare și o comunicare deschisă între studio și beneficiar. O motivează pasiunea și rezultate punctuale care includ proiectele frumos implementate și clienții fericiți.

Cât despre timp liber și hobby-uri, Hajni a fost întotdeauna o fire foarte atentă, care analizează totul cu minuțiozitate. Îi place să călătorească și să exploreze pentru a descoperi arhitectura, designul și mâncarea locală. Apreciază toate aceste experiențe care te schimbă și te îmbogățesc la nivel cultural. Adoră să meargă la târguri de design, piețe, orice ascunde o poveste și să caute comori mici sau mari, sub formă de obiecte și cu care se poate întoarce acasă. O pasionează perioada Renașterii, mai ales când vorbim de artiști și arhitectura și cu greu găsește un artist contemporan sau dintr-un alt secol care să-i placă cu adevărat. Cititul este un alt hobby, chiar dacă în ultima perioadă timpul nu i-a permis atât de mult, dar încearcă să combine lectura de specialitate cu beletristica.

 

Roxana - Pentru Roxana domeniul arhitecturii și al designului interior este foarte compatibil cu structura și backgroundul său profesional. Încă din copilărie și-a descoperit înclinația artistică și acest lucru a determinat-o să ia decizia pentru studiile pe care le-a ales. Pentru ea, meseria de arhitect reprezintă transpunerea în desen a unui concept, a unei idei despre cum ar trebui să arate o clădire. Înseamnă creativitate, dar și rigoare, standarde, calcule precise și coordonare.  

A studiat arhitectura la București și a activat ca arhitect mai mult în anii de studiu, ca stagiu de practică într-un birou de arhitectură. După terminarea studiilor, s-a îndreptat către designul de interior. A descoperit atunci o lume nouă, mai creativă și apropiată de oameni. Ceea ce o determină să continue în acest domeniu, ca arhitect de interior este dorința de a le face oamenilor viața mai frumoasă, mai ușoară, mai fericită  prin optimizarea și decorarea spațiilor interioare în care aceștia trăiesc, se relaxează ori își desfășoară activitatea.

Roxana încearcă să se dezvolte permanent, fiind interesată de antreprenoriat, management de proiect și dezvoltare personală. Toate acestea o ajută să înțeleagă mai bine nevoile și dorințele clienților. Apreciază foarte mult poveștile din spatele proiectelor și relația cu persoanele pentru care dezvoltă proiecte.

În ceea ce privește hobby-urile, Roxana citește cărți de dezvoltare personală și antreprenoriat. Ascultă podcasturi cu teme de psihologie și neuroștiințe, apreciază filmele și serialele. Îi place să deseneze și ar vrea să facă asta mai des. Adoră plantele exotice, tropicale, precum cactuși, suculente de tip palmier sau cățărătoare. Mai mult, cântă la chitară, merge pe bicicletă, face drumeții și îi place să călătorească. Preferă să acumuleze mai degrabă experiențe și abilități ca să le poată împărtăși cu ceilalți și să facă o diferență pozitivă în lume.

 

How was Spatiograf born?

Spatiograf is a super team formed by Hajni Ilyes and Roxana Revin. The initiative to set up a design studio came from Hajni, she had the first ideas, and Roxana responded positively with the confidence that they will succeed together rather than they would have achieved in individual projects.  It was clear to them from the beginning that they make a good team, they appreciate each other for their professionalism and they complement each other so that the clients receive the best results. What they have achieved matters a lot for them and also what they continue to create. Although, they sometimes have different perspectives, it is to their advantage when they look at each project from different angles. They meet in the way they aspire to grow as professionals and this always opens new paths for them.

 

Let’s meet the team!

Hajni was lucky because she knew at a young age what she wanted to become, and in the 10th grade she already knew everything she had to do to have a career in this field. Although she graduated from high school with a lot of hassle - French bilingual mate-info in Brașov, she then moved to Bucharest for her bachelor degree and then decided to follow a master's degree in Florence. She already knew that she would specialize in another country and after a lot of research and interviews, she chose the city of the Renaissance.

In terms of projects, the most important aspect she appreciates is the relationship she has developed with the client. She strongly believes in a beautiful collaboration and an open communication between the studio and the beneficiary. She is motivated by her passion and real results that include beautifully implemented projects and happy clients.

As for leisure and hobbies, Hajni has always been a very attentive person, who analyzes everything in detail. She enjoys traveling and exploring local architecture, design and food. Appreciating all these experiences that change you and enrich you culturally. She loves to go to design fairs, markets, whatever hides a story and look for treasures, in the form of objects and with which she can return home. She is passionate about the Renaissance, especially when it comes to artists and architecture, and she can hardly find a contemporary artist or from another century that she really likes. Reading is another hobby, even if lately she doesn't have that much time, but she tries to combine specialized lectures with fiction.

 

Roxana - For Roxana the field of architecture and interior design is very compatible with her professional background. From an early age she discovered her artistic inclination and this determined her to make the decision for future studies. For her, the job of an architect is to translate a concept into a drawing, an idea of ​​what a building should look like. It means creativity, but also rigor, standards, precise calculations and coordination. She studied architecture in Bucharest and worked during her years of study as an intern in an architecture office. After completing her studies, she became interested in interior design. She then discovered a new world, more creative and closer to people. What determines her to continue in this field, as an interior architect, is the desire to make people's lives more beautiful, easier, happier by optimizing and decorating the interior spaces in which they live, relax or work.Roxana tries to develop permanently, being interested in entrepreneurship, project management and personal development. All this helps her to better understand the needs and desires of her customers. She really appreciates the stories behind the projects and the relationship with the people for whom she is developing projects.

In terms of hobbies, Roxana reads books on personal development and entrepreneurship. Listens to podcasts on psychology and neuroscience, enjoys movies and series. She likes to draw and would like to do that more often. She loves exotic, tropical plants, such as cacti, succulent palm trees or climbers. Moreover, she plays the guitar, rides a bicycle, hikes, and enjoys traveling. She prefers to gain experience and skills so that she can share them with others and make a positive difference in the world. 

 

 

UTILIZAM COOKIE
Folosim cookie-uri pentru a personaliza continutul, pentru a oferi functiile retelelor sociale si pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor nostri pentru a-ti oferi experiente deosebite, pentru a analiza traficul si modul de utilizare si pentru a-ti personaliza serviciile noastre. In cazul in care alegi sa continui utilizarea website-ului nostru, esti de acord cu utilizarea modulelor noastre Cookie si Politica de Confidentialitate.

DA, sunt de acord!     Nu sunt de acord